Výzva k účasti

From Wikimania 2013 • Hong Kong
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.

Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Přihlášky k vystoupení“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Výzva k účasti“.

Wikimania logo
Wikimania logo

Wikimania 2013 v Hong Kongu je devátý ročník mezinárodní konference soustředěný kolem Wikimedia projektů (Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikicitáty, Wikinews, Wikimedia Commons, Wikiverzita a další). Konference umožňuje wikipedistům z různých částí světa se vzájemně setkat, vyměnit si navzájem zkušenosti a navázat novou spolupráci. Wikimania je také místem setkání vzdělávacích a kulturních sekcí pro diskusi o další spolupráci a představení nejnovějšího vývoje v technologii wiki pro širokou veřejnost.

Hong Kong, jako hostitelské město, poskytuje pro Wikimania jedinečné příležitosti. Hong Kong leží v centru asijsko-pacifické oblasti a je snadno přístupný pro nové účastníky, kteří nebyli schopni se zúčastnit Wikimanie v posledních letech kvůli obavám z politických důvodů nebo cestovních nákladů. Hongkongské multikulturní dědictví, propracovaný vzdělávací systém a unikátní politická situace garantuje zájem v kultuře, médiích, akademické obcí i vlády.

To allow participants to make the best of the conference and engage with each other, the program will include traditional conference offerings such as presentations, panels, workshops, discussions, and poster sessions; plenty of lounge space and breaks are also provided throughout for participants to gather informally. Submissions will be reviewed and selected in advance by the programme committee.

Důležitá data

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

  • Výzva k účasti otevřena: 15. prosince 2012
  • Deadline for submitting proposals is: 30 April 2013, 23:59 UTC
  • Review submissions: May 2013 (submission review table)
  • Oznámení o přijetí: červen 2013 (bude ohlášeno) - 1st round was sent on 17 May 2013.

Témata

Wikimania používá témata (tracky) k organizaci přihlášek k vystoupení a umožnění prezentacím pro různé cílové skupiny, aby běžely paralelně. Pro Wikimanii 2013 jsou navržena následující témata:

Wiki v Asii

Asie představuje pro wiki-ekosystém několik výzev a příležitostí. Jak můžeme rozvíjet Wikimedia projekty a podporovat práci v místních jazycích jako je kantonština a indické jazyky, které jsou zastíněny více prominentními jazyky, jako je angličtina a standardní čínština? Jak můžeme zopakovat úspěch evropských projektů Wikimedie v asijsko-tichomořském regionu? Přechod od spolupráce k nesouhlasu, územní a politické spory se v reálném světě často projevují vznikem editačních válek a správních sporů na Wikipedii. Vládní cenzura, jako je velký čínský firewall dala vzniknout místním upravitelným encyklopediím, které se usadily v internetové kultuře a soutěží s Wikipedií. Toto setkání má za cíl stavět na podobnostech a vyřešit rozdíly mezi wikimedisty a podporovat propojení s okolním světem.

Kulturní a vzdělávací dosah

U mnoha projektů Wikimedie po dosažení dospělosti (GLAMy - galerie, knihovny, archivy a muzea) - se akademické obce staly hlavními přispěvateli nového obsahu. Tato sekce se zaměřuje na podporu spolupráce a součinnosti mezi wikipedisty, GLAM s a vzdělávacími institucemi. Prezentace a panely budou demonstrovat efektivní dalekosáhlé techniky a výsledky probíhajících činností, stejně jako představu o budoucí cestě pro tyto snahy. Mezi oblíbené tématické okruhy v kulturní části této sekce patří: právo a otázky autorských práv, obsahu partnerství a koordinace, technické zázemí, jako je QRpedia, Wiki Miluje Památky a Wikipedie měst. Oblíbená témata ve vzdělávací části této trati jsou například: Wikipedia Vzdělávací Program, Wikipedia-editační úkoly na vysokých školách, Wikipedie jako sekundární vzdělávání zdroj a zapojení expertů.

Wikikultura a komunita

Tato sekce zkoumá demografii a charakter komunity wiki, vzájemné vztahy redaktorů a různých skupin. Oblíbená támata jsou zde: Boj proti systémovým předsudkům v komunitě, jako je nedostatek žen - editorů a redaktorů z rozvojových zemí; zlepšení řešení sporů na projektech Wikimedie, rozpory a konflikty mezi různými politikami, které se vztahují ke stejnému systému, rozhovory a střety mezi jednotlivými komunitami pod záštitou nadace Wikimedie a stále rostoucí komunitu vyhnanců, často označovaných jako "trolové", kteří opustili Wikipedii kvůli neshodám s hlavním proudem. Kromě kritiky současné situace doufáme, že diskuse povede k návrhům pro budoucí zlepšení a usmíření mezi lidmi, kteří jsou ve vzájemném konfliktu.

Analýza a zapojení veřejnosti

Jako vědecké konference, Wikimania obsahuje tuto sekci, kterou chce prezentovat nedávný vědecký výzkum Wikipedií a diskutovat o interakci mezi Wikipediemi a širokou veřejností. Společný výzkumný prostor stipendia Wikipedie se týká kvality a distribuce obsahu mezi čtenářskou obec napříč projekty nadace Wikimedia a srovnání s jinými wiki. K dispozici je také mnoho výzkumů vztahů mezi Wikipedií a sociálními jevy, které tvoří základ pro diskusi o zapojení veřejnosti: vztahy mezi wiki, sociálními médii a tradičními médii zahrnující snahy wikipedistů o nátlak na vlády a zákony o autorských právech a svobodě projevu, jako například SOPA a ACTA. Tato sekce má za cíl využít naše znalosti o současné situaci pro zapojení širší veřejnosti do projektů Wikimedia pro volné poskytování znalosti svobodně všem.

Technologie a infrastruktura

Technologie a infrastruktura jsou páteří projektů Wikimedie - poskytují hardware i software, který usnadňuje jejich spolupráci. Tato sekce dává inženýrům a vývojářům prostor pro presentaci nedávného výzkumu a vývoje v oblasti technologií wiki.Zajímavé jsou zejména: studie (usability) využitelnosti, projekt VisualEditor, Wikipedia mobilní rozhraní, článek Feedback Tool, Manual:Bots, MediaWiki rozšíření, překlady a lokalizace a jiná odpovídající technicky zaměřená témata. Tato sekce má za cíl shromáždit podklady pro budoucí inovace, které umožní držet krok se stále se vyvíjejícím očekáváním uživatelů internetu a zlepšením pro čtenáře a editory.

Délka prezentace

Vzhledem k rozsáhlému množství programových příspěvků obdržených v předchozích letech žádáme, aby vaše prezentace trvala maximálně 25 minut, včetně času pro dotazy. Můžete požádat o delší čas, ale kratší prezentace mají větší pravděpodobnost na přijetí.

Tento časový limit se nevztahuje na hlavní příspěvky, panely nebo worskhopy. Příspěvky pro panelové prezentace s nejméně třemi přednášejícími nebo workshopy s jasným plánem jsou povoleny na vyžádání až v délce 70 minut.

Všechny návrhy a prezentace budou presentovány v salonních prostorách konference nebo v mimokonferenčním prostoru, ať už byly nebo nebyly akceptovány jako návrhy.

How to submit a proposal

Autoři jsou vyzváni, aby předložili workshop, seminář, panel a návrhy prezentace podle pokynů níže.

Předložením návrhu souhlasíte s tím, že text vašeho návrhu, snímky z vaší prezentace a všechny videozáznamy mohou být distribuovány za podmínek Creative Commons Attribution/Share-Alike License or a compatible license. Souhlasíte také s tím, že v souladu s podmínkami licence mohou být nahrávky prezentace vysílány živě a zaznamenány k ​​dispozici pro pozdější stažení. Pokud máte výhrady ke těchto požadavkům (například, pokud si nepřejete být natočeni), obraťte se prosím na některého člena výboru programu před podáním návrhu.

O rozhodnutí programového výboru týkající se Vašeho návrhu budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů.

Pokud váš návrh nebude zadán do předběžného plánu, prosím, nenechte se odradit: Wikimania 2013 bude mít čas přidat v harmonogramu další místa pro účastníky a organizovat neoficiální jednání v saloncích nebo vytvořit samostatně organizované rozhovory a pracovní skupiny. Budete mít mnoho příležitostí presentovat své téma na místě.

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

Pro přehled aktuálně podaných přihlášek k vystoupení vizte kategorii přihlášek k vystoupení.