Jump to content

Výzva k účasti

From Wikimania 2013 • Hong Kong
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 80% complete.
Outdated translations are marked like this.

Upozornění: Předchozí zobrazovaný název „Přihlášky k vystoupení“ je nahrazen zobrazovaným názvem „Výzva k účasti“.

Wikimania logo
Wikimania logo

Wikimania 2013 v Hong Kongu je devátý ročník mezinárodní konference soustředěný kolem Wikimedia projektů (Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikicitáty, Wikinews, Wikimedia Commons, Wikiverzita a další). Konference umožňuje wikipedistům z různých částí světa se vzájemně setkat, vyměnit si navzájem zkušenosti a navázat novou spolupráci. Wikimania je také místem setkání vzdělávacích a kulturních sekcí pro diskusi o další spolupráci a představení nejnovějšího vývoje v technologii wiki pro širokou veřejnost.

Hong Kong, jako hostitelské město, poskytuje pro Wikimania jedinečné příležitosti. Hong Kong leží v centru asijsko-pacifické oblasti a je snadno přístupný pro nové účastníky, kteří nebyli schopni se zúčastnit Wikimanie v posledních letech kvůli obavám z politických důvodů nebo cestovních nákladů. Hongkongské multikulturní dědictví, propracovaný vzdělávací systém a unikátní politická situace garantuje zájem v kultuře, médiích, akademické obcí i vlády.

Aby se účastníkům konference podařilo se co nejlépe zapojit a poznat se navzájem, bude program zahrnovat tradiční konferenční nabídky, jako jsou prezentace, panely, workshopy a posterové presentace, k dispozici bude dostatek prostoru a přestávky umožní neformální setkání pro všechny účastníky shromáždění. Žádosti o účast budou přezkoumány a vybírány předem programovým výborem.

Důležitá data

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

  • Výzva k účasti otevřena: 15. prosince 2012

Termín pro podání návrhů končí: 30. dubna 2013

Oznámení o přijetí: červen 2013 (bude ohlášeno)

- 1st round was sent on 17 May 2013.

Témata

Wikimania používá témata (tracky) k organizaci přihlášek k vystoupení a umožnění prezentacím pro různé cílové skupiny, aby běžely paralelně. Pro Wikimanii 2013 jsou navržena následující témata:

Wiki v Asii

Asie představuje pro wiki-ekosystém několik výzev a příležitostí. Jak můžeme rozvíjet Wikimedia projekty a podporovat práci v místních jazycích jako je kantonština a indické jazyky, které jsou zastíněny více prominentními jazyky, jako je angličtina a standardní čínština? Jak můžeme zopakovat úspěch evropských projektů Wikimedie v asijsko-tichomořském regionu? Přechod od spolupráce k nesouhlasu, územní a politické spory se v reálném světě často projevují vznikem editačních válek a správních sporů na Wikipedii. Vládní cenzura, jako je velký čínský firewall dala vzniknout místním upravitelným encyklopediím, které se usadily v internetové kultuře a soutěží s Wikipedií. Toto setkání má za cíl stavět na podobnostech a vyřešit rozdíly mezi wikimedisty a podporovat propojení s okolním světem.

Kulturní a vzdělávací dosah

U mnoha projektů Wikimedie po dosažení dospělosti (GLAMy - galerie, knihovny, archivy a muzea) - se akademické obce staly hlavními přispěvateli nového obsahu. Tato sekce se zaměřuje na podporu spolupráce a součinnosti mezi wikipedisty, GLAM s a vzdělávacími institucemi. Prezentace a panely budou demonstrovat efektivní dalekosáhlé techniky a výsledky probíhajících činností, stejně jako představu o budoucí cestě pro tyto snahy. Mezi oblíbené tématické okruhy v kulturní části této sekce patří: právo a otázky autorských práv, obsahu partnerství a koordinace, technické zázemí, jako je QRpedia, Wiki Miluje Památky a Wikipedie měst. Oblíbená témata ve vzdělávací části této trati jsou například: Wikipedia Vzdělávací Program, Wikipedia-editační úkoly na vysokých školách, Wikipedie jako sekundární vzdělávání zdroj a zapojení expertů.

Wikikultura a komunita

Tato sekce zkoumá demografii a charakter komunity wiki, vzájemné vztahy redaktorů a různých skupin. Oblíbená támata jsou zde: Boj proti systémovým předsudkům v komunitě, jako je nedostatek žen - editorů a redaktorů z rozvojových zemí; zlepšení řešení sporů na projektech Wikimedie, rozpory a konflikty mezi různými politikami, které se vztahují ke stejnému systému, rozhovory a střety mezi jednotlivými komunitami pod záštitou nadace Wikimedie a stále rostoucí komunitu vyhnanců, často označovaných jako "trolové", kteří opustili Wikipedii kvůli neshodám s hlavním proudem. Kromě kritiky současné situace doufáme, že diskuse povede k návrhům pro budoucí zlepšení a usmíření mezi lidmi, kteří jsou ve vzájemném konfliktu.

Analýza a zapojení veřejnosti

Jako vědecké konference, Wikimania obsahuje tuto sekci, kterou chce prezentovat nedávný vědecký výzkum Wikipedií a diskutovat o interakci mezi Wikipediemi a širokou veřejností. Společný výzkumný prostor stipendia Wikipedie se týká kvality a distribuce obsahu mezi čtenářskou obec napříč projekty nadace Wikimedia a srovnání s jinými wiki. K dispozici je také mnoho výzkumů vztahů mezi Wikipedií a sociálními jevy, které tvoří základ pro diskusi o zapojení veřejnosti: vztahy mezi wiki, sociálními médii a tradičními médii zahrnující snahy wikipedistů o nátlak na vlády a zákony o autorských právech a svobodě projevu, jako například SOPA a ACTA. Tato sekce má za cíl využít naše znalosti o současné situaci pro zapojení širší veřejnosti do projektů Wikimedia pro volné poskytování znalosti svobodně všem.

Technologie a infrastruktura

Technologie a infrastruktura jsou páteří projektů Wikimedie - poskytují hardware i software, který usnadňuje jejich spolupráci. Tato sekce dává inženýrům a vývojářům prostor pro presentaci nedávného výzkumu a vývoje v oblasti technologií wiki.Zajímavé jsou zejména: studie (usability) využitelnosti, projekt VisualEditor, Wikipedia mobilní rozhraní, článek Feedback Tool, Manual:Bots, MediaWiki rozšíření, překlady a lokalizace a jiná odpovídající technicky zaměřená témata. Tato sekce má za cíl shromáždit podklady pro budoucí inovace, které umožní držet krok se stále se vyvíjejícím očekáváním uživatelů internetu a zlepšením pro čtenáře a editory.

Délka prezentace

Vzhledem k rozsáhlému množství programových příspěvků obdržených v předchozích letech žádáme, aby vaše prezentace trvala maximálně 25 minut, včetně času pro dotazy. Můžete požádat o delší čas, ale kratší prezentace mají větší pravděpodobnost na přijetí.

Tento časový limit se nevztahuje na hlavní příspěvky, panely nebo worskhopy. Příspěvky pro panelové prezentace s nejméně třemi přednášejícími nebo workshopy s jasným plánem jsou povoleny na vyžádání až v délce 70 minut.

Všechny návrhy a prezentace budou presentovány v salonních prostorách konference nebo v mimokonferenčním prostoru, ať už byly nebo nebyly akceptovány jako návrhy.

==

Jak podat návrh?

==

Autoři jsou vyzváni, aby předložili workshop, seminář, panel a návrhy prezentace podle pokynů níže.

Předložením návrhu souhlasíte s tím, že text vašeho návrhu, snímky z vaší prezentace a všechny videozáznamy mohou být distribuovány za podmínek Creative Commons Attribution/Share-Alike License or a compatible license. Souhlasíte také s tím, že v souladu s podmínkami licence mohou být nahrávky prezentace vysílány živě a zaznamenány k ​​dispozici pro pozdější stažení. Pokud máte výhrady ke těchto požadavkům (například, pokud si nepřejete být natočeni), obraťte se prosím na některého člena výboru programu před podáním návrhu.

O rozhodnutí programového výboru týkající se Vašeho návrhu budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů.

Pokud váš návrh nebude zadán do předběžného plánu, prosím, nenechte se odradit: Wikimania 2013 bude mít čas přidat v harmonogramu další místa pro účastníky a organizovat neoficiální jednání v saloncích nebo vytvořit samostatně organizované rozhovory a pracovní skupiny. Budete mít mnoho příležitostí presentovat své téma na místě.

SUBMISSIONS ARE NOW CLOSED. We hope to see you at Wikimania!

Pro přehled aktuálně podaných přihlášek k vystoupení vizte kategorii přihlášek k vystoupení.